POPPUR爱换

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 412299|回复: 10792

[CPU] [深圳] [售] 3647新品 铂金/金/银/铜牌&E5 V3V4特惠进行中

  [复制链接]
发表于 2014-6-17 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 songsongc 于 2018-9-12 09:18 编辑
整机定制点我

E5 V3 V4系列:   X99太极(LGA2011-V3) 1650

E5 2679V4正式   2.5满载3.2睿频3.3G  20/40    12888元  
E5 2670V3正式   2.3满载2.6睿频3.0G  12/24      3288
E5 2683V3正式   2.0满载2.5睿频3.0G  14/28      3388E5 1660V3正显  3.0G 超频4.2G+  8/16               1788
E5 1680V3正显  3.2G 超频4.2G+  8/16               2188
E5 2690V3正显   2.6满载3.1睿频3.5G  12/24      3988
E5 2650V3正显   2.3满载2.6睿频3.0G  10/20      1988
E5 2670V3正显   2.3满载2.6睿频3.0G  12/24      2388
E5 2667V3正显   3.2满载3.4睿频3.6G   8/16       3888
E5 2658V3正显   2.2满载2.5睿频2.9G   12/24     1388
E5 2640V3正显   2.6满载2.8睿频3.4G    8/16      1688
E5 2643V3正显   3.4满载3.6睿频3.7G    6/12      2588

E5 V3/V4主板/内存:
华硕国行 Z10PAD8 2100元               Z10PED16 WS  2988   
超微国行 X10DAI 2188  X10DRI 2188 X10DAL-I1888

三星DDR4 8G488元     16G988元    32G1888元   64G 3400元LGA3647 新品系列:

Platinum 8168   正式   2.7满载3.4睿频3.7G   24/48  22888元
Platinum 8173M正式   2.0满载2.7睿频3.5G   28/56  13888元
Platinum 8136   正式   2.0满载2.7睿频3.5G   28/56  12888元
Platinum 8170   正显   2.1满载2.8睿频3.7G   26/52  13888元
Platinum 8163  正式    2.5满载2.7睿频3.1G   24/48  12888元
Platinum 8160H正式   2.1满载2.8睿频3.7G    24/48  12888元
XeonGold 6161正式    2.2满载2.7睿频3.0G    22/44  10888元
XeonGold 6145正式    2.0满载2.7睿频3.7G    20/40   9888元
XeonGold 6151正式     3.0满载3.2睿频3.4G    18/36  11888元
XeonGold 6139正式     2.3满载3.1睿频3.7G    18/36  11888元
XeonGold 6142正式     2.6满载3.3睿频3.7G    16/32  11888元
XeonGold 6127M正式  2.2满载2.2睿频2.2G   16/32   5888元
XeonSilver 5117正式    2.0满载2.3睿频2.8G   14/28   3888元
XeonSilver 4106H正式 1.8满载2.1睿频3.0G     8/16    1588元

XeonGold 6122正显    1.8满载2.5睿频3.7G     20/40  7888元
XeonGold6138T正显   2.0满载2.7睿频3.5G     20/40  8888元
XeonGold 6150正显    2.7满载3.4睿频3.7G    18/36  11888元
XeonGold 6161正显    2.2满载2.7睿频3.0G     22/44  9888元
XeonGold 6162正显   1.9满载2.6睿频3.5G      24/48 10888元
XeonGold 6164正显   1.9满载2.6睿频3.5G      24/48 10888元
Platinum8160   正显     2.1满载2.8睿频3.7G    24/48  12888元
Platinum8171M正显     2.3满载3.0睿频3.8G    26/52  7888元
Platinum8170   正显     2.1满载2.8睿频3.7G    26/52  13888元
Platinum8176   正显     2.1满载2.8睿频3.8G    28/56  14888元

Platinum   8180ES   1.8满载2.2睿频3.2G  28/56  4988元
Platinum   8170ES   1.8满载2.2睿频3.2G  26/52  4188元
Platinum   8168ES   2.4满载2.9睿频3.5G  24/48  6488元
Platinum   8160ES   1.8满载2.2睿频3.2G  24/48  3788元
XeonGold 6148ES   2.4满载2.9睿频3.5G  20/40  4188元
XeonGold 6138ES   1.8满载2.2睿频3.2G  20/40  2488元
XeonGold 6149ES   2.8满载3.3睿频3.5G  16/32  3988元
XeonGold 6142ES   2.4满载2.8睿频3.2G  16/32   2788元
XeonGold 6130ES    1.8满载2.2睿频3.2G  16/32  1588元
XeonGold 6132ES    1.8满载2.1睿频2.8G  14/28  1388元
XeonGold 6136ES    2.4满载2.8睿频3.2G  12/24  1688元
XeonGold 6126ES    1.8满载2.0睿频2.8G  12/24  1188元
XeonGold 6134ES    2.4满载2.8睿频3.2G    8/16  1188元
XeonSilver 4114ES   1.8满载2.0睿频2.8G  10/20    788元
XeonSilver 4112ES   2.2满载2.4睿频2.8G    4/8      788元
XeonBronze 3106ES 1.6满载1.6睿频1.6G   8/8      588元
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 songsongc 于 2018-9-12 09:17 编辑

整机定制点我

E5 V3 V4系列:   X99太极(LGA2011-V3) 1650

E5 2679V4正式   2.5满载3.2睿频3.3G  20/40    12888元  
E5 2670V3正式   2.3满载2.6睿频3.0G  12/24      3288
E5 2683V3正式   2.0满载2.5睿频3.0G  14/28      3388E5 1660V3正显  3.0G 超频4.2G+  8/16               1788
E5 1680V3正显  3.2G 超频4.2G+  8/16               2188
E5 2690V3正显   2.6满载3.1睿频3.5G  12/24      3988
E5 2650V3正显   2.3满载2.6睿频3.0G  10/20      1988
E5 2670V3正显   2.3满载2.6睿频3.0G  12/24      2388
E5 2667V3正显   3.2满载3.4睿频3.6G   8/16       3888
E5 2658V3正显   2.2满载2.5睿频2.9G   12/24     1388
E5 2640V3正显   2.6满载2.8睿频3.4G    8/16      1688
E5 2643V3正显   3.4满载3.6睿频3.7G    6/12      2588

E5 V3/V4主板/内存:
华硕国行 Z10PAD8 2100元               Z10PED16 WS  2988   
超微国行 X10DAI 2188  X10DRI 2188 X10DAL-I1888

三星DDR4 8G488元     16G988元    32G1888元   64G 3400元LGA3647 新品系列:

Platinum 8168   正式   2.7满载3.4睿频3.7G   24/48  22888元
Platinum 8173M正式   2.0满载2.7睿频3.5G   28/56  13888元
Platinum 8136   正式   2.0满载2.7睿频3.5G   28/56  12888元
Platinum 8170   正显   2.1满载2.8睿频3.7G   26/52  13888元
Platinum 8163  正式    2.5满载2.7睿频3.1G   24/48  12888元
Platinum 8160H正式   2.1满载2.8睿频3.7G    24/48  12888元
XeonGold 6161正式    2.2满载2.7睿频3.0G    22/44  10888元
XeonGold 6145正式    2.0满载2.7睿频3.7G    20/40   9888元
XeonGold 6151正式     3.0满载3.2睿频3.4G    18/36  11888元
XeonGold 6139正式     2.3满载3.1睿频3.7G    18/36  11888元
XeonGold 6142正式     2.6满载3.3睿频3.7G    16/32  11888元
XeonGold 6127M正式  2.2满载2.2睿频2.2G   16/32   5888元
XeonSilver 5117正式    2.0满载2.3睿频2.8G   14/28   3888元
XeonSilver 4106H正式 1.8满载2.1睿频3.0G     8/16    1588元

XeonGold 6122正显    1.8满载2.5睿频3.7G     20/40  7888元
XeonGold6138T正显   2.0满载2.7睿频3.5G     20/40  8888元
XeonGold 6150正显    2.7满载3.4睿频3.7G    18/36  11888元
XeonGold 6161正显    2.2满载2.7睿频3.0G     22/44  9888元
XeonGold 6162正显   1.9满载2.6睿频3.5G      24/48 10888元
XeonGold 6164正显   1.9满载2.6睿频3.5G      24/48 10888元
Platinum8160   正显     2.1满载2.8睿频3.7G    24/48  12888元
Platinum8171M正显     2.3满载3.0睿频3.8G    26/52  7888元
Platinum8170   正显     2.1满载2.8睿频3.7G    26/52  13888元
Platinum8176   正显     2.1满载2.8睿频3.8G    28/56  14888元

Platinum   8180ES   1.8满载2.2睿频3.2G  28/56  4988元
Platinum   8170ES   1.8满载2.2睿频3.2G  26/52  4188元
Platinum   8168ES   2.4满载2.9睿频3.5G  24/48  6488元
Platinum   8160ES   1.8满载2.2睿频3.2G  24/48  3788元
XeonGold 6148ES   2.4满载2.9睿频3.5G  20/40  4188元
XeonGold 6138ES   1.8满载2.2睿频3.2G  20/40  2488元
XeonGold 6149ES   2.8满载3.3睿频3.5G  16/32  3988元
XeonGold 6142ES   2.4满载2.8睿频3.2G  16/32   2788元
XeonGold 6130ES    1.8满载2.2睿频3.2G  16/32  1588元
XeonGold 6132ES    1.8满载2.1睿频2.8G  14/28  1388元
XeonGold 6136ES    2.4满载2.8睿频3.2G  12/24  1688元
XeonGold 6126ES    1.8满载2.0睿频2.8G  12/24  1188元
XeonGold 6134ES    2.4满载2.8睿频3.2G    8/16  1188元
XeonSilver 4114ES   1.8满载2.0睿频2.8G  10/20    788元
XeonSilver 4112ES   2.2满载2.4睿频2.8G    4/8      788元
XeonBronze 3106ES 1.6满载1.6睿频1.6G   8/8      588元

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 09:30 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 09:54 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 11:12 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 12:17 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 13:51 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 15:02 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 15:36 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 16:14 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 17:49 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 18:53 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 20:50 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-18 23:42 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 00:55 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 09:48 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 11:00 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 13:24 | 显示全部楼层
特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 14:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 songsongc 于 2014-11-11 12:43 编辑

特价继续
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 15:44 | 显示全部楼层
特价继续

点评

特价继续  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:26
特价继续  详情 回复 发表于 2017-9-1 08:30
特价继续  详情 回复 发表于 2017-9-1 00:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|小黑屋| ( 粤ICP备13038377号-1 )

GMT+8, 2019-6-21 07:21

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 POPPUR.

快速回复 返回顶部 返回列表